Art. Decoration

Strona główna / Regulamin

Regulamin

Regualmin

1. sklepartdecoration.pl

sklepartdecoration.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową: mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

2. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy sklepartdecoration.pl. jest prowadzony przez firmę 

PPHU Art. Decoration Sp. Jawna

Anzorge Mirosław, Anzorge Paweł

Nip: 573-021-06-00
Regon: 150563050

wpisaną do KRS: 0000112956 Wydany przez Sąd Rejonowy w Katowicach

Adres siedziby firmy Art.Decoration

PPHU Art. Decoration Sp. Jawna

Anzorge Mirosław, Anzorge Paweł

ul Kościuszki 59

42-242 Rędziny

Kontakt z sklepartdecoration.pl odbywa się poprzez:

- podany wyżej adres korespondencyjny
- telefon kontaktowy: 34-327-93-17 lub 604-270-297
- adres e-mail: sklep@art-decoration.pl

Konto bankowe:

Nazwa: Bank PeKaO SA
Numer konta: 06 1240 2252 1111 0000 3158 8470

3. WARUNKI OGÓLNE

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.sklepartdecoration.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do sklepartdecoration.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
sklepartdecoration.pl odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.


4. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia. 
Zamówienia można również składać przez e-mail na adres: sklep@art-decoration.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel. 34-327-93-17 lub 604-270-297 (pon.-piąt. w godz. 8:00 - 16:00).
artdecoration.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.


6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w terminie do 14 dni roboczych:

- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.


7. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską.

Koszty wysyłki są podane w opcjach dostawy i płatności.

 Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu (42-242 Rędziny ul. Kościuszki 59). sklepartdecoration.pl poinformuje klienta telefonicznie o dostępności towaru w miejscu odbioru.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepartdecoration.pl
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
W przypadku całkowitego zwrotu, sklepartdecoration.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.

Koszty zwrotu wykonanego przez Klienta samodzielnie, ponosi Klient.

9. REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Art. Decoration

ul. Kościuszki 59

42-242 Rędziny

W przypadku reklamacji sklepartdecoration.pl  wysyła po odbiór towaru własnego kuriera. Ewentualne koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi sklepartdecoration.pl. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyny reklamacji.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
sklepartdecoration.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy lub naprawy na pełnowartościowy, sklepartdecoration.pl zwróci zamawiającemu całość wpłaconej pierwotnie kwoty. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania.
Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar na podstawie rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 12 miesięcy od momentu jego wydania.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


10. DOKUMENTY KSIĘGOWE

Do każdego zakupu przygotowywana jest paragon fiskalny dla osoby fizycznej bądź faktura dla firmy. Wyboru rodzaju dowodu zakupu należy dokonać podczas wypełniania formularza danymi zamawiającego. Dowód zakupu dostarczany jest wraz z przesyłką w kopercie pod listem przewozowym.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Klient dokonujący zamówienia w sklepie Sklep-karnisze.net, w momencie dokonywania zakupu zgadza się na przetwarzanie przez Redhand Łukasz Sypek - właściciela Sklep-karnisze.net, swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem właściwego formularza.

sklepartdecoration.pl informuje iż:

Administratorem danych osobowych jest

PPHU Art. Decoration Sp. Jawna

Anzorge Mirosław, Anzorge Paweł

42-242 Rędziny ul Kościuszki 59

Nip. 573-021-06-00

sklep@art-decoration.pl


Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia realizacji zamówienia, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Art. Decoration. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy
Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) Procesora Powierzenia ulokowanych we Francji.
Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie wskazanych danych osobowych jest wymagane przez Sklep-karnisze.net w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Sklep-karnisze.net jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.