Art. Decoration Rok założenia 1991

Art. Decoration ∙ "RZETELNA Firma" Wyróżnienie które zobowiązuje ∙ PRODUCENT MEBLI ∙ Produkty Polskie ∙ Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ∙ Kupuj polskie produkty, wpływaj pozytywnie na sytuację ekonomiczną naszego kraju ∙ Kupuj z odroczonym terminem płatności 21 dni ( "imoje ING opcja Twisto" )
Strona główna / Polityka reklamacji

Polityka reklamacji

Polityka reklamacji
P.P.H.U. Art Decoration
Export-Import Paweł Anzorge Mirosław Anzorge Spółka Jawna
ul. Kościuszki 59, 42-242 Rędziny


Polityka reklamacji Art. Decoration ma na celu zapewnienie Klientów – Sklepów Partnerskich, że reklamacje, skargi i uwagi będą rozpatrywane w sposób, który zapewni ustalenie przyczyn spowodowania zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, skargi czy uwagi, sprawdzenie czy są one podstawą do uznania (lub nie uznania) danej reklamacji, skargi czy uwagi oraz ma na celu usatysfakcjonowanie Klientów.

REKLAMACJE

 • Reklamacja jest składana z powodu uszkodzeń lub wad towaru wyprodukowanego przez Art. Decoration, niezgodności towaru z zamówieniem lub uszkodzeń tego towaru w transporcie.
 • Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura).
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • datę zgłoszenia;
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej i dane do kontaktu (tel/e-mail);
  • nazwę reprezentowanej firmy i adres do korespondencji (siedziby);
  • nazwę, kod i kolor towaru, którego dotyczy reklamacja;
  • datę dostawy reklamowanego towaru;
  • uzasadnienie reklamacji;
  • podpis osoby składającej reklamację.
 • Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i przesłana do Art. Decoration e-mailem na adres: sklep@art-decoration.pl, faksem pod nr: 34 3201513 lub ustnie pod nr tel. 34 3279317; kom. 604270297 w terminie do 3 miesięcy od daty dostarczenia towaru. 
 • Art Decoration zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych oraz powiadomienia o wyniku zgłaszającego reklamację.
 • W przypadku, gdy Klient – Sklep Partnerski nie przyjmuje przedstawionego przez Art Decoration stanowiska może się odwołać, przedstawiając na piśmie stosowne argumenty.
 • Art Decoration będzie dążyć do polubownego rozstrzygnięcia reklamacji.

SKARGI i UWAGI

 • Klienci - Sklepy Partnerskie Art. Decoration mają prawo do wyrażania niezadowolenia innego niż reklamacja.
 • Wszelkie skargi i uwagi można kierować do Art. Decoration e-mailem na adres: sklep@art-decoration.pl, faksem pod nr: 34 3201513, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: www.sklepartdecoration.pl w zakładce kontakt lub ustnie pod nr tel. 34 3279317; kom. 604270297.
 • Art Decoration zobowiązuje się do rozpatrzenia skarg i uwag niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia oraz powiadomienia o wyniku zgłaszającego skargę lub uwagę.
 • Art Decoration zapewnia, że uzasadnione skargi i uwagi będą podstawą do wprowadzania stosownych zmian w organizacji i funkcjonowaniu firmy dla doskonalenia obsługi Klientów - Sklepów Partnerskich i wzrostu ich satysfakcji ze współpracy z firmą.